Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

P.H.U. DARMAR M. Gruba, D. Kupiec Sp. j.  w ramach wzajemnych relacji biznesowych przetwarza przekazane przez Państwo dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

 Klauzula informacyjna administratora danych osobowych.

-        Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U. DARMAR M. Gruba, D. Kupiec Sp. j. Stojadła ul. kołbielska 39A 05-300 Mińsk Mazowiecki

-        Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów handlowych na podst. Art. 6 ust.1 lit. b oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych na podst. ustawy o rachunkowości,

-        Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom np. bankom, podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych, obsługa księgowa,

-        Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej , w czasie przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także  w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym  oraz ustawy o podatku od towarów i usług,

-        Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

-        Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

 

 

Z poważaniem
P.H.U. DARMAR
M. Gruba, D. Kupiec Sp. j.

P.H.U. Darmar, M. Gruba, D. Kupiec, Sp.j.
Stojadła, ul. Kołbielska 39A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel.: +48 25 758 08 65, fax: +48 25 758 58 69
http://www.darmar.pl;  biuro@phu-darmar.pl

Projekt POIR.02.03.05-14-0003/18
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DARMAR MAREK GRUBA, DARIUSZ KUPIEC SPÓŁKA JAWNA
Wsparcie przedsiębiorstwa DARMAR w projektowaniu nowych usług i ich wdrożeniu na rynek
Do góry